Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Solární systémy

Solární systémy

Kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky

Energie v budovách

Energie v budovách

Rekuperační jednotky Zehnder

Rekuperační jednotky Zehnder

Energie v budovách

Důležité je mít všech pět pohromadě

energie-v-budovach3Možná, že si ještě někteří z vás pamatují
hlavní zásady „5T":

  1. ticho
  2. teplo
  3. tekutiny
  4. tišící prostředky
  5. transport

Při dodržování těchto zásad se každý člověk cítí jako v bavlnce a proto je dobré uplatňovat tyto zásady i při navrhování energetického zdroje v budovách.

 

 

energie-v-budovach1energie-v-budovach2

Ticho

Zařízení, která naše firma Intersekce instaluje vykazují velice tichý provoz, ať už se jedná o solární systémy, tepelná čerpadla nebo kogenerační jednotky. Jsme si vědomi, že toto kritérium je velmi důležité pro moderní životní styl.

Teplo

Důležitým faktorem pro život člověka je tepelná pohoda. Proto se vždy před osazením energetického zdroje počítá velmi pečlivě tepelná ztráta objektu s následnou topnou zkouškou.

Tekutiny

Provozní kapaliny se do solárních systémů dodávají jak odolné proti mrazu, tak odolné proti přehřátí. U chladících kapalin jsou použity směsi vyhovující ekologickým normám. V případě rozvodů ÚT se přidávají inhibitory zamezující korozi a tím se velmi prodlužuje životnost celé soustavy.

Tišící prostředky

Použití izolačních materiálů má velký vliv na snížení energetické náročnosti budov. Zateplovánímobvodového zdiva se pasivním způsobem získá úspora provozních nákladů na vytápění a tím i nutnost nižšího výkonu energet. zdroje. Proto firma Intersekce zajišťuje energetický audit a následný energetický štítek budovy. V případě dotačních titulů jsou tyto dokumenty podmínkou pro získání financí od státu.

Transport

Pokud si prohlédnete fakturu za energie (elektřina, plyn) jistě si všimnete, že podstatnou položkou z celkové ceny je distribuce energie do Vaší domácnosti.
Naše firma se soustřeďuje ve svých návrzích na decentralizaci velmi markantně a tato skutečnost se projevuje při instalaci mikrokogeneračních jednotek (MKJ). Doprava elektřiny z elektrárny do domácnosti má za následek, že celková účinnost dodávky el. energie je 30%! Zbylých 70% uživatel sice nedostane, ale zaplatí!
Při použití MKJ si el. energii vyrábíme přímo v místě spotřeby a tím dosáhneme účinnosti i 95%. Stejný příklad bychom nalezli u centrálního zásobování teplem a proti tomu použitím tep. čerpadla v místě spotřeby tepla.

VYUŽITÍM VŠECH „5T" ZÍSKÁME OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE V BUDOVÁCH

Servisní zónaServisní zóna

Objednávka servisního zásahu na e-mailu info@intersekce.cz nebo na telefonu: 377 235 235